CentOS 8 Zabbix 4.4.x Kurulumu (MySQL - Apache)

Zabbix, ağ servisleri, ağ donanımı, sunucular ve uygulamalarınız için açık kaynaklı bir izleme aracıdır. Sisteminizin ve sunucularınızın durumunu izlemek için tasarlanmıştır. Zabbix, veri depolamak için MySQL, PostgreSQL, SQLite ve IBM DB2 dahil olmak üzere birçok veritabanı sistemi için destek sunar. Zabbix web sunucu olarak ise Nginx ve Apache desteklemektedir.

Gereksinimler:

  • Temiz kurulum yapılmış bir CentOS 8 sunucusu (DigitalOcean ve Vultr tavsiyemdir)
  • root ya da sudo yetkilerine sahip bir kullanıcı ile SSH erişimi

İşletim sistemi ve web sunucusu değişikliği için diğer öğreticiler:

Zabbix sunucusunu kurun ve yapılandırın

rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/4.4/rhel/8/x86_64/zabbix-release-4.4-1.el8.noarch.rpm
dnf clean all

Zabbix sunucusunu, ara yüzünü ve aracını yükleyin

dnf install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-apache-conf zabbix-agent

Veritabanını oluşturun

Konsola giriş yapın:

mysql -uroot -p

:information_source: İstendiği zaman sunucu root şifrenizi girmelisiniz

:information_source: zabbix ve şifreniz yazan kısımları kendinize göre düzenlemeyi unutmayın

Zabbix veritabanını oluşturun:

create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;

Zabbix veritabanı kullanıcısını ve yetkilendirmesini yapılandırın:

grant all privileges on zabbix.* to [email protected] identified by 'şifreniz';

Konsoldan çıkış yapın:

quit;

Zabbix veritabanını içeri aktarın:

zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

:information_source: Şifreniz istendiğinde şifreniz yazan kısımdaki belirlediğiniz şifreyi girmelisiniz

Zabbix sunucusu için veritabanınızı yapılandırın

nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf

Şu kısmı bulun ve az önce oluşturmuş olduğunuz şifreyi yazın:

DBPassword=şifreniz

Zaman dilimini yapılandırın:

nano /etc/php-fpm.d/zabbix.conf

Şu kısımları bulun

; php_value[date.timezone] = Europe/Riga

Şu şekilde güncelleyin:

php_value[date.timezone] = Europe/Istanbul

Zabbix sunucusu ve aracını başlatın ve başlangıçta çalışacak şekilde yapılandırın:

systemctl restart zabbix-server zabbix-agent httpd php-fpm
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent httpd php-fpm

Burada sunucu tarafı kurulumumuzu tamamladık. Şimdi yeni kurulumunu yaptığınız Zabbix’i ziyaret edebilirsiniz:

http://sunucuipadresiniz/zabbix

Aşağıdaki ekran görüntüleri ile kurulumunuzu tamamlayabilirsiniz:

Zabbix 4.4.x varsayılan kullanıcıyı ve şifresini düzenlemek için:

Bizim Zabbix 4.4.x kurulumumuzdan ekran görüntüleri:

Gayet güzel ve performanslı çalışıyor, elinize sağlık hocam.

1 Beğeni